Referensobjekt:

 

 

Skolor och förskolor:

 

 • Östermalmsgårdens förskola, Borås
 • Tvärredsskolan, Ulricehamn
 • Fjärdingskolan, Borås
 • Hökerums förskola, Ulricehamn
 • Näktergalens förskola, Kinna
 • Fållornas förskola, Ulricehamn
 • Sjömarkens förskola, Borås
 • Liljebergets förskola, Borås
 • Bäckaryds förskola, Borås
 • Dalsjögläntan förskola, Borås
 • Viskafors skolgårdsombyggnad, Borås
 • Fotskäl förskola, Marks kommun
 • Eriksbergs skola, Herrljunga kommun
 • Ljungagården, Borås
 • Bodaskolan, Borås
 • Hökerum förskola, Hökerum
 • Hestra förskola, Borås
 • Bergdalsskolan, Borås
 • Milstensgårdens förskola, Borås
 • Kristinebergsskolan, Borås
 • Johannelundsgatans förskola, Borås
 • Trandaredsgården, Borås
 • Frufällans förskola, Frufällan

 

 

Bostäder:

 

 • Ålänningen, Stockholm
 • Bouleklotet, Stockholm
 • Svallvågen, Hammarby Sjöstad, Stockholm
 • Kvarnbergsplan, Huddinge
 • Kv. Grieg, Norska området, Hestra Parkstad, Borås
 • Kv. Tolvskillingen, Borås
 • Buxbomen, Borås
 • Lorensberg, Borås
 • Bovallstrand, Sotenäs
 • Skräddaregården, Bollebygd
 • Smörvattnet, Angered
 • Östersidan, Lysekil
 • Hästevik, Göteborg
 • Myresjöhus, Sandared
 • Kantarellen, Borås
 • Olofsholm, Borås
 • Norrmannen 10, Blackeberg
 • Boråshus 11, Borås
 • Boråshus 16, Borås
 • Boråshus 13, Borås
 • Högdalen, Stockholm
 • Kv. Ruletten, Sollentuna
 • Gullbrandstorp, Halmstad
 • Afzeliiskolan, Alingsås
 • Tunnlandsgatan 11, Borås
 • Tunnlandsgatan 15, Borås
 • Kv. Nejlikan, Borås
 • Kv. kamelian, Borås
 • Kv. Relingen 2, Malmö
 • Kv. Bifrost, Borås
 • Åsundaterrassen, Ulricehamn
 • Solrosen, Borås
 • Vita Björn, Göteborg
 • Våglängdsgatan, Borås
 • Simonsland 15, Borås
 • Södervallen, Borås
 • Kv. Ljuset, Alingsås
 • Kollibrin, Borås
 • Rydsgatan, Borås
 • Snäckgärdsbaden, Gotland
 • Lindholmsallen, Göteborg

 

 

Äldreboende:

 

 • Kaptenen, Ängabo, Alingsås
 • Kullen, Ulricehamn
 • Parkgården, Ulricehamn
 • Gruppbostäder, Viskafors, Borås
 • Kaprifolen, Borås
 • Solrosen, Ulricehamn
 • Björkhaga, Borås
 • Bodaklint, Borås
 • Ryttershov, Ulricehamn
 • Hester, Ulricehamn
 • Dalhem, Dalsjöfors

 

 

LSS-boenden:

 

 • LSS-boende vid Söderängsgatan - Storängen, Borås
 • LSS-boende vid Musikvägen - Hestra 12, Borås
 • LSS-boende i Fristad, Borås
 • LSS-boende Husbondegatan, Borås
 • LSS-boende Vendelsdalsgatan, Borås
 • LSS-boende Älggatan, Borås
 • LSS-boende Teknikgatan, Borås
 • LSS-boende Kelvingatan, Borås

 

 

Parker:

 

 • Fjärdingsparken, Borås
 • Svenljungaparken, Borås
 • Patronen, Borås
 • Ramnaparken Fågelkoloni, Borås
 • Ramnaparkern Rosenträdgård, Borås
 • Ramnaparken Vattenfall, Borås
 • Sandaredsparken, Sandared
 • Europaplatsen med Pinocchio, Borås
 • Anna Lindhs Park, Borås
 • Orangeriet Stadsparken, Borås
 • Rosenträdgård, Stadsparken

 

 

Torg:

 

 • Entrétorg till Pulsen-Astern kontorshus, Borås
 • Sjöbotorg, Borås
 • Fristad torg, Borås
 • Knalletorget, Borås
 • Bollebygds torg, Bollebygd
 • PA Halls terrass, Kulturhuset, Borås

 

 

Trafikanläggningar:

 

 • Idétävling, Flygfältsvägen, Uleåborg, Finland
 • Kv. Astern vid Rv 40, Pulsen Borås.
 • Utredning E4 genom Jönköping - stadsbild/landskapsbild (underkonsult till KM)
 • Bussterminal och parkering i Fristad.
 • GCM-väg längs Viskan i Borås.
 • Bussterminal och parkering vid Tranängskolan i Tranemo.
 • Parkeringar och bussgata - Knalleland, Borås
 • P-hus Nybron, Borås. Planteringar och utsmyckning.
 • Cirkulationsplats, Allégatan-Fabriksgatan, Borås
 • Cirkulationsplats, Källbäcksrydsgatan, Borås
 • Cirkulationsplats, Skaraborgsvägen, Borås
 • Vedensgatan-fartdämpnde åtgärder, GCM-väg, Borås
 • Sjöbotorggatan, Borås
 • Olovsholmsgatan samt parkering Kungsbron, Borås
 • GC- bro samt väganslutningar Alingsåsvägen, Borås
 • Laggarebo, Svensgärde
 • Skräddaregatan, Svensgärde
 • Viared Norra - Industriområde, Borås
 • Nordskogen - Industriområde, Borås

 

 

Industri/Kontor/Handel:

 

 • 8848, Viared Borås
 • I 15 kaserngård, Borås
 • Lokstallarna Borås Öfwre, Borås
 • Stationshus Borås Öfwre
 • VA-Teknik, Viared Borås
 • Bollebygds-Hus, Bolllebygd
 • Scandecore, Viared Borås
 • Kv. Hästen, Borås
 • Pulsen - Kv. Astern, Borås
 • Pulsen, Stockholm
 • Pulsen, Göteborg
 • Storknallen, Knalleland Borås
 • MSAB Återvinningsanlägning, Borås
 • Brämhults Juice, Borås
 • Pantängen, Borås
 • Knalleland, Upprustning av parkering och angöringsytor, Borås
 • Hulta torg, Borås
 • Vinrankan - Borås Elnät, Borås
 • Änghagen, Lidköping
 • Åhaga Vattenfall, Borås
 • Wäst-Bygg, Borås

 

 

Kyrkogårdar:

 

 • Lilla Aska Griftegård - Linköping
 • Karlsro kyrkogård - Halmstad
 • Gunnareds kyrkogård, Göteborg
 • Fristad kapell, Borås
 • Minneslund, Lindome
 • Ny kyrkogård, Toarp
 • Askminneslund, Herrljunga
 • Tävling Askminneslund, Göteborg
 • Utvidgning av S:t Sigfrids kyrkogård, Borås
 • Gravkartor, Fristad, Lindome, Herrljunga m.fl
 • Djurbegravningsplats, Borås

 

 

Detaljplaner och underlag för detaljplaner:

 

 • 2 st Detaljplaner, Ängsö Ulricehamn
 • Buxbomen villaområde etapp 2, Borås
 • Hästevik gruppbebyggelse, Göteborg
 • Gullbrandstorp villa- och gruppbebyggelse, Halmstad
 • Gruppbebyggelse, Sparsör, Borås
 • Evensås, villaområde, Lysekil
 • Viared Västra - Industriområde, Borås
 • Viared Norra - Industriområde, Borås